Hälytysvalvonta

Hälytyskeskus

Hälytyskeskuksemme päivystää 24/7 ja hälytyksiin vastataan välittömästi. Päivystäjämme ohjaa ilmoitukset esimerkiksi vartijalle, huoltoyhtiölle, viranomaisille tai suoraan asiakkaalle jatkotoimenpiteitä varten – tarpeen ja sopimuksen mukaan.

Luotettava ympärivuorokautinen päivystys antaa lisäarvoa yritykselle kuin yritykselle. Päivystäjämme vastaavatkin yhä useamman 24/7 -toimijan päivystyspuheluista.

Hälytyskeskuksemme pystyy käsittelemään monenlaisia hälytyksiä murto- ja palo- ja LVIS-hälytyksistä vartijapyyntöihin. Laitteemme voidaan liittää lähes mihin tahansa olemassa olevaan ilmoitinjärjestelmään.

Hälytyskeskuksemme on Finanssialan Keskusliiton sertifioima FK 2007, ISO 9001:2008 -standardin mukaan sertifioitu hälytyskeskus.

Pääkäyttäjäpalvelut

Asiakkaamme voivat myös jättää hälytys-, päivystys- ja kulunvalvontapalveluiden rutiinit täysin vastuullemme. Toimimme useiden yritysten hälytin- ja kulunvalvontajärjestelmien pääkäyttäjänä.

Asiakkaan ei tarvitse tehdä muuta kuin ilmoittaa, milloin hälytykset ovat päällä, mitkä ovet ovat auki milloinkin tai kenelle uusi kulkuavain tehdään. Me vastaamme järjestelmien luomisesta ja hallinnoimme niitä etäyhteydellä hälytyskeskuksestamme käsin.

Kulunvalvontajärjestelmien kautta onnistuu myös työntekijöiden työajan seuranta tai vaikka rakennusautomaatio, jolloin sen kautta voidaan helposti ohjata esimerkiksi valaistusta, lämmitystä, ilmastointia – käytännössä kaikkia rakennuksen toimintoja.

Vartiointipalvelut

THV:n vartijat tuovat turvallisuutta. Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaiseksi. Vartiointipalvelu saattaa sisältää ajoittaisia vartijakäyntejä, vartijan paikalle kutsuttaessa tai vaikka 24/7 paikalla valvomassa tilojen turvallisuutta ja hoitamassa erilaisia rutiinitehtäviä.

Aluevartijan perustehtävänä on valvoa asiakkaan kanssa yhdessä sovittujen ohjeiden mukaisesti tiloja, omaisuutta ja henkilöjä.

Vartiointia suoritetaan fyysisesti alueella tarkastuskierroksin, toiminta saattaa pitää sisällään paljon tehtäviä: erilaisia avaus-, sulku, ja tarkastuskierroksia. Usein myös erilaisten tuotantoprosessien tai muiden teknisten laitteiden käyttö, valvonta ja tarkkailu voivat sisältyä paikalliseen vartiointipalveluun.

Hälytyksen siirtopalvelut

Paloilmoittimien yhteysvikojen valvonta on paloilmoitinkiinteistöjen vastuulla. Paloilmoittimen yhteysvika on viesti siitä, että paloilmoitinlaitteen ja 112 hätäkeskuksen välisessä puhelinverkkoyhteydessä on häiriö.

Hätäkeskussopimuksen lisäksi, kiinteistön tulee tehdä ilmoituksensiirron vikavalvontapalveluja tarjoavan palveluntarjoajan (operaattori) kanssa sopimus myös hätäkeskusyhteyden vikavalvonnan järjestämisestä.

THV-PRO on valvottu ja varajärjestelmällä suojattu
GPRS/Ethernet -pohjainen ratkaisu. FKL:n 4 luokkaan hyväksytty ja Tukesin
hyväksymä siirtolaite ja palvelu. Kuukausimaksu sisältää kaikki
tiedonsiirtokulut, ei siis yllätyksiä puhelinlaskussa.

THV-CID on langaton, valvottu ja varajärjestelmällä suojattu GPRS-pohjainen ratkaisu palovaroitin-, rikos- ja LVIS -hälytysjärjestelmien hälytysten siirtämiseen. Hälytykset voidaan ohjata haluttaessa myös asiakkaan matkapuhelimeen automaatti-tekstiviestinä.