THV Turvapainike

THV Turvapainike

Yksintyöskentely on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti yrityksissä tapahtuneiden tehostamistoimenpiteiden seurauksena. Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja avun hälyttämisen mahdollisuudesta. THV Turvapainike hoitaa tämän tehtävän helposti ja kustannustehokkaasti.

Yksintyöskentelijän THV Turvapainike toimii hyvänä turvana missä työympäristössä tahansa. Turvapainike on langaton ja vaivattomasti mukana kulkeva gsm-tekniikkaan pohjautuva turvapainike, joka hälyttää THV Turvapalveluiden hälytyskeskukseen sekä tekstiviestillä, että soittamalla. Hälytyksen tullessa turvapainike avaa puheyhteyden käyttäjän ja hälytyskeskuksen välillä. Hälytyskeskuspäivystäjä kuulee mitä tapahtuu ja pystyy näin kohdentamaan avun tarvetta tehokkaammin. Esimerkiksi uhkaavaan tilanteeseen lisäavuksi lähetetään vartija, mutta sairauskohtauksissa paikalle lähetetään vartijan lisäksi ensihoito ja väkivaltatilanteessa ensisijainen hälytettävä on poliisi. Pelkkä painallus riittää ja THV Turvapalvelut hoitaa loput!

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna